Beveiligings bewust zijn


Sociaal netwerken is een essentieel onderdeel van ons leven geworden. Maar we realiseren ons maar weinig dat de informatie die we over sociale netwerken delen, tegen ons kan worden gebruikt om gevoelige en vertrouwelijke informatie via phishing-e-mails te verzamelen. In feite namen spear-phishing-campagnes gericht op werknemers in 2015 toe met 55%. Daarnaast is malware zoals Ransomware met 35% toegenomen. Er is geen business zonder beveiligingsrisico's. Maar deze risico's kunnen worden gemitigeerd door de zwakste schakel in uw organisatie, uw werknemers, te versterken. In onze cursus IT Security Awareness worden de mogelijke kwetsbaarheden uitgelegd en wordt uitgelegd hoe u de hieraan verbonden risico's kunt minimaliseren.
Informatiebeveiligingsbewustzijn